Międzynarodowy Dzień Tolerancji - czym właściwie jest?

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - czym właściwie jest?

Dnia 16 listopada, od przeszło 25 lat celebrowany jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Z brakiem akceptacji regularnie styka się naprawdę sporo osób i właśnie ta data ma to uświadamiać. Jest to pewnego rodzaju nawoływanie do licznych instytucji publicznych, naukowców i rządów, aby znaleźli wyjście z tego ogromnego problemu. Organizacji UNESCO mocno zależy przede wszystkim na tym, aby wykluczyć brak akceptacji przez nauczanie, ale również prowadzenie wielu paneli dyskusyjnych, które mają na celu promowanie akceptacji oraz zachęcanie do braku gnębienia osób skrzywdzonych z wielu powodów.

Cała ta inicjatywa została wywołana poprzez systematycznie pojawiające się zjawiska agresji, nacjonalizmu, homofobii, antysemityzmu i różnego rodzaju nietolerancji. Z bardzo częstą marginalizacją, dyskryminacją oraz pewnym wykluczeniem przez rówieśników, zmagają się właśnie te mniejszości, co zaobserwowano na przestrzeni kilku lat. Świętowanie Międzynarodowego Dnia Tolerancji ma okazać się zbawienne w odszukaniu głębszych motywów uformowania się nietolerancji, ale także mają głosić, jak groźne są objawy braku akceptacji dla osób krzywdzonych. Aby dowiedzieć się, czym tak naprawdę jest szanowanie nie swoich praw i cudzej własności oraz czym jest uznanie oraz poszanowanie różnic indywidualnych, przydatne są tego typu działania, które bezwzględnie okazują się pomocne w tym zakresie. Dodatkowo ma edukować, uczyć umiejętności wysłuchiwania, rozumienia innych ludzi, ale również dostrzegania różnorodności względem kultur.

Międzynarodowy Dzień Tolerancji - w jaki sposób świętuje się go w naszym kraju?

Generalny apel ogłosili burmistrzowie, jak i prezydenci polskich miast, w którym to przeciwstawiają się fizycznej i werbalnej agresji pojawiającej się z powodu rasizmu i homofobii, ale i także wykazują niewiarygodne wsparcie dla tych osób. Prezydenci takich miast jak Warszawa, Gdańsk, Poznań, Lublin oraz Katowice podpisali się pod tymże apelem. Solidarność dnia 16 listopada będzie nagłaśniana przez zawieszanie tęczowych flag oraz podświetlenie budynków, jak powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski. W szczególności w tęczowych barwach został oświetlony Pałac Kultury i Nauki oraz most Śląsko-Dąbrowski.